Política de privacitat

Política de privacitat

Reglament General de Protecció de Dades (RGDP)

El responsable és la FUNDACIÓ PRIVADA MIGRA STUDIUM (d’ara endavant ”MIGRA STUDIUM”) al Carrer Palau 3, 08002 de Badalona.

És el responsable de vetllar amb diligència pel compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal; pots contactar-hi a l’adreça postal de la MIGRA STUDIUM, o bé a l’adreça electrònica info@migrastudium.org

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies que has mantingut amb MIGRA STUDIUM, o per les relacions que tens ara amb l’entitat: pot ser que en siguis sòcia o soci, donant, participant de les nostres campanyes o bé que ens sol·licitessis informació promocional sobre les activitats, iniciatives i campanyes de MIGRA STUDIUM.

A la Fundació només tracta les teves dades de caràcter personal si ets major d’edat, en cas de ser menor d’edat necessitem l’autorització del pare, mare o representant legal.

De la mateixa manera tractarem les dades addicionals que voluntàriament ens facilitis en el futur, incloses aquelles que ens aportis a través de les xarxes socials o alguna altra aplicació. La privacitat de les dades que has posat a internet depèn de la teva pròpia configuració de privacitat, de l’ús de les xarxes socials i de les mateixes polítiques de privacitat de cada xarxa social o de cada aplicació; per aquesta raó et recomanem que llegeixis les condicions i termes de servei de les xarxes abans de facilitar-nos les dades.

Per poder treballar per treballar en favor de la dignitat i els drets de les persones migrants més vulnerables i els seus fills i filles, a través de l'acollida, la formació i la incidència política. , les dades dels nostres socis i sòcies, donants i col·laboradors seran tractades amb aquestes finalitats:

 • Enviar informació sobre MIGRA STUDIUM: via correu postal o electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, excepte que es manifesti el contrari de manera explícita.
 • Demanar donatius, increments de quota i altres tipus participació (signatura de campanyes, col·laboracions…).
 • Invitacions a actes o esdeveniments organitzats per MIGRA STUDIUM.
 • Realitzar enquestes de satisfacció.
 • Portar a terme activitats bàsiques d’elaboració de perfils, fonamentats en la informació que ens has proporcionat directament i destinades a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.

Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de la responsable de Protecció de Dades info@migrastudium.org o bé dirigir-li una sol·licitud a la nostra adreça postal.

El tractament de les teves dades personals referents al manteniment de la teva relació amb  MIGRA STUDIUM com a voluntari, donant o col·laborador, està legitimat perquè es deriva de les obligacions contractuals de l’esmentada relació.

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives de MIGRA STUDIUM similars a les que ja has participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

Les teves dades podran ser cedides als següents destinataris amb els motius que es consignen:

 • Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals a que MIGRA STUDIUM està subjecta per la seva activitat. Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries pel compliment de les obligacions derivades de les campanyes, iniciatives i activitats en que tu voluntàriament participes.
 • Proveïdors que precisin accedir a les dades per la prestació de serveis que MIGRA STUDIUM A els hagi contractar, i amb qui MIGRA STUDIUM té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat.

Si en el futur MIGRA STUDIUM realitzés altres cessions de dades personals, te n’informaria oportunament.

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb MIGRA STUDIUM i, després de finalitzada la relació per la raó que sigui, durant els terminis de prescripció legal que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Acabats els esmentats terminis de prescripció. Les teves dades seran eliminades o alternativament anonimitzades.

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces indicades.

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació al nostre responsable Protecció de Dades, a través de les adreces postal o electrònica indicades, davant de la Agencia Española de Protección de Datos, tant a la seu electrònica com per correu postal.

Veracitat i actualització de les dades

L’usuari ha d’emplenar els formularis amb dades reals, exactes, completes i actuals. L’usuari no introduirà dades corresponents a una altra persona; FUNDACIÓ PRIVADA MIGRA STUDIUM entendrà que les dades han estat facilitades pel els seus titulars. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o relatives a una altra persona.

L’usuari haurà de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades amb la finalitat de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Seguretat de la informació

FUNDACIÓ PRIVADA MIGRA STUDIUM ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L’usuari tindrà en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Menors d’edat

FUNDACIÓ MIGRA STUDIUM prohibeix l’ús dels seus serveis web als usuaris menors de catorze anys, excepte consentiment exprés dels seus pares o tutors.

En cap cas el menor podrà facilitar dades a FUNDACIÓ MIGRA STUDIUM que permetin obtenir informació sobre els membres del grup familiar, o sobre les característiques del mateix, tal i com dades relatives a l’activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualsevol altre, sense el consentiment del titular de tals dades.

A quins destinataris comunicarem les teves dades?

Enviem el butlletí i altres comunicacions de correu electrònic a través del proveïdor de serveis Sendgrid. Sendgrid és un producte de Sendgrid Inc, 1401 Walnut St.,Ste 500, Boulder, Colorado-80302, USA. Podeu consultar la seva política de protecció de dades aquí https://sendgrid.com/policies/privacy/.

Analítiques Web

Aquesta web utilitza diverses analítiques per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com per exemple l’adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el software o hardware de navegació. Aquesta informació no s’associa als usuaris i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir dades estadístiques sobre l’ús de la web de l’empresa.

Utilització de funcions i complements de tercers

Aquesta web pot incorporar funcions i complements proporcionats per tercers per a diverses finalitats, com per exemple:

 • Analítiques web de tercers
 • Mapes de tercers
 • Vídeos de tercers
 • Compartició a xarxes socials
 • Botons “favorit” “m’agrada” “+1” i similars

Una funció o complement d’un tercer estableix una connexió directa entre el navegador de l’usuari i els dominis d’Internet controlats pel tercer, permetent la descàrrega i execució de la funció.

Així la majoria de complements de tercers recopilen què pàgines visiten els usuaris per conèixer els seus interessos i poder oferir posteriorment publicitat adaptada als mateixos.

Utilització de la funció Google Analytics proporcionada per Google, Inc.

Aquesta web integra funcions analítiques de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFÒRNIA, USA) per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pels usuaris. Per a això, en usar aquesta web el navegador de l’usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google registrar l’activitat de l’usuari així com informació relativa a la seva adreça IP. Google Analytics fa ús de cookies persistents per elaborar estadístiques anònimes sobre l’ús d’aquesta web, conforme a la següent política de privacitat: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

En utilitzar aquesta web l’usuari dóna el consentiment per al tractament de les seves dades a Google per a les finalitats indicades.

Utilització de funcions proporcionades per Google, Inc.

Aquesta web integra funcions de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFÒRNIA, USA) com per exemple vídeos de Youtube, mapes i botons “+1”. Per aquesta raó en utilitzar la web el navegador de l’usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google conèixer que l’usuari ha visitat la web des de la seva adreça IP. Google fa ús de cookies persistents, emmagatzematge local i emmagatzematge local de Flaix en el dispositiu de l’usuari, per a diverses finalitats incloent la recopilació de l’activitat de l’usuari en Internet per oferir-li publicitat adaptada als seus interessos, conforme a les seves polítiques de privacitat: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

En utilitzar aquesta web l’usuari dóna el consentiment per al tractament de les seves dades a Google per a les finalitats indicades.